Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

,,Przebudowa dachu i stropu nad parterem budynku Filii GOK w Miedzianej”

Brak opisu obrazka

3 sierpnia  2020 roku  w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim – Ewa Loster  podpisała umowę na realizację operacji  pod nazwą „ Przebudowa dachu i stropu nad parterem budynku Filii GOK w Miedzianej”

Operacja przyczyni się do zapewnienia  w obiekcie odpowiednich warunków do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych  i integracyjnych. Kwota dofinasowania  286646, 00 zł.

Zadanie  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Brak opisu obrazka

 • PRZEBUDOWA DACHU I STROPU NAD PARTEREM BUDYNKU W FILII GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIEDZIANEJ - PODSUMOWANIE

  Brak opisu obrazka
  Zakończyła się realizacja zadania „Przebudowa dachu i stropu nad parterem budynku Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Miedzianej”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury” na operacje typu „ Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota inwestycji 424. 464,64 zł.
  Data publikacji: 16-08-2021 12:53
Wersja XML