Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYDRUKUJMY RAZEM HISTORIĘ 28.02.2015r. i 07.03.2015r.

"Wydrukujmy razem historię" - trzecie i czwarte spotkanie.

Ceramika.

Prace inspirowane historią starożytnej Grecji. Przygotowanie do wypału i załadunek pieca.

ODTCeramika - scenariusz 3

ODTCeramika - scenariusz 4

 

 

Modelowanie.

Nauka wykorzystania nakładania tekstur i zaawansowanych technik edycji modelu.

Tworzenie modeli 3D z epoki Mezopotamii.

ODTModelowanie 3D - scenariusz 3

ODTModelowanie 3D - scenariusz 4

 

 

 

Wydruk 3D

Kontynuacja tworzenia rysunku technicznego z epoki Mezopotamii .

Nauka korzystania z orpogramowania drukarki 3D.

ODTWydruk 3D - scenariusz 3

ODTWydruk 3D - scenariusz 4

 

 

Wersja XML