Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, PROFILAKTYKA ZDROWOTNA I BEZPIECZEŃSTWA, DZIAŁANIA ZWIĄZANA Z PANDEMIĄ COVID-19

Zarząd Fundacji GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie w ramach „Programu przyznawania środków finansowych/ dotacji w ramach przeciwdziałania i walki z pandemią COVID - 19” przyznał Gminnemu Ośrodkowi Kultury dotację na projekt „Ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwa, działania związane z pandemią COVID- 19”. Przyznane środki w wysokości 5000 złotych zostały przeznaczone na zakup maseczek, rękawiczek jednorazowych, automatycznych bezdotykowych dozowników, płynów dezynfekujących, przegród ochronnych.

Dzięki udzielonej pomocy w placówkach ośrodka kultury wzrosło bezpieczeństwo pracowników, uczestników zajęć i osób odwiedzających, minimalizując możliwość zarażenia się wirusem COVID – 19.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
 

 

Wersja XML