Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYDRUKUJMY RAZEM HISTORIĘ 21.03.2015r.

"Wydrukujmy razem historię" - szóste spotkanie.

Ceramika.

Przedstawienie teoretyczne historii Starożytnego Rzymu. Omówienie zasad pracy na kole garncarskim. Nauka toczenia na kole garncarskim. Praca indywidualna; każde dziecko toczy na kole garncarskim.

ODTCeramika - scenariusz 6

 

 

Modelowanie 3D.

Przygotowanie do modelowania 3D bezpośrednio z gotowego i wypalonego modelu glinianego z epoki Starożytnego Egiptu.

ODTModelowanie 3D - scenariusz 6

 

 

Wydruk 3D.

Rozpoczęcie rysowania na papierze milimetrowym stworzonych rzeźb i płaskorzeźb z epoki Starożytnego Egiptu.

ODTWydruk 3D - scenariusz 6

 

 

 

Wersja XML