Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"KULTURA WSPÓLNA SPRAWA", BADANIA

2021-NCK_IS_dofinans_dom-kultury-plus-rgb.jpeg

W dniach 11-12.05.2021 r. w ramach realizacji projektu "Kultura - wspólna sprawa", przeprowadzone zostały w naszej gminie badania potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności. Przedstawiciele Instytutu Witelon przeprowadzili cykl spotkań i rozmów z mieszkańcami oraz reprezentantami instytucji samorządowych i organizacji pożytku publicznego.

 Rozmowy w głównej mierze dotyczyły potrzeb grup, dla których oferta domu kultury jest wciąż niewystarczająca.

 Cierpliwie czekamy na profesjonalnie opracowaną diagnozę, bo dzięki niej będziemy mogli w lepszym stopniu dopasować ofertę kulturalną GOK do jak największego grona mieszkańców oraz nawiązać dialog z grupami społecznymi, które do tej pory nie uczestniczyły w życiu kulturalnym gminy.

 Opracowany dokument zostanie podany do publicznej wiadomości. Na jego podstawie  ogłosimy nabór wniosków zawierających inicjatywy oddolne osób i grup. Zawarte w nich propozycje wydarzeń kulturalnych i działań edukacyjnych przyczynią się do odkrywania i pobudzania aktywności społecznej, wspomagania rozwoju kapitału społecznego i kulturowego.  Program daje możliwość realizacji od 3 do 7 inicjatyw, które zostaną  zrealizowane wspólnie z Ośrodkiem Kultury.

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego centrum Kultury „ Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021”.

Partnerzy: Tarnów Opolski News, Tygodnik Ziemi Opolskiej

187655435_216283873368261_3559529063636600585_n.jpeg
DSC_0022.jpeg
DSC_0027.jpeg
Przywory Sołtysi 1.jpeg
Przywory Sołtysi 5.jpeg
Przywory Sołtysi 6.jpeg
Seniorzy 3.jpeg

Wersja XML