Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NA TROPIE TARNINOWYCH SMAKÓW

Logotyp.jpeg

„Na tropie tarninowych smaków”

W ramach operacji zostały przeprowadzone warsztaty pod nazwą ”Na tropie tarninowych smaków” w ośmiu sołectwach na terenie gminy Tarnów Opolski. Wzięło w nich udział 80 osób. W każdej placówce odbyły się trzy  spotkania   w 10 osobowych zespołach. Łącznie 80 godzin.

Pierwsze spotkanie  2 godz. – warsztaty edukacyjne wyposażające uczestników w wiedzę o walorach użytkowych, leczniczych i kulinarnych tarniny, obszarach jej występowania w okolicy oraz sposobach i zasadach jej pozyskiwania i przygotowania do użytku kulinarnego,

Drugie spotkanie 4 godz. -  sposoby przygotowania przetworów z tarniny, łączenie tarniny z innymi owocami, wykonanie gotowych przetworów.

Trzecie spotkanie 4 godz.- przygotowanie potraw i deserów z użyciem owocu tarniny i przetworów z niej wykonanych.

Powstał zbiór przepisów kulinarnych na potrawy z użyciem tarniny, które zostały opublikowane   w katalogu kulinarnym. Wydano 2000 sztuk egzemplarzy 20 stronnicowego poradnika kulinarnego zawierającego przepisy na potrawy powstałe podczas zajęć, który zostanie  bezpłatnie rozpowszechniany.

Operacja przyczyniła się do podniesienia poziomu wiedzy o tarninie, sposobach jej pozyskiwania i przetwarzania. Uczestnicy udoskonalili umiejętności praktyczne w zakresie sztuki kulinarnej i zdrowego żywienia.

Organizacja warsztatów podniosła jakość życia i zapewniła możliwość ciekawego spędzenia  czasu wolnego. Wzmocniła więź uczestników  z miejscem zamieszkania. Przyczyniła się do ożywienia  życia społeczno – kulturalnego w poszczególnych wsiach.

 

PPTXNa tropie tarninowych smaków - prezentacja multimedialna.pptx (4,45MB)

PDFNa tropie tarninowych smaków - katalog z przepisami kulinarnymi.pdf (21,33MB) bezpłante egzemplarze dostępne również w placówkach GOK.

 

 

Więcej zdjęć [klik]

Wersja XML