Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYDRUKUJMY RAZEM HISTORIĘ 11.04.2015r.

"Wydrukujmy razem historię" - ósme spotkanie.

Ceramika.

Nakładanie szkliwa na rzeźby, płaskorzeźby i naczynia biskwitowe. Omówienie zasad bezpiecznego przygotowania szkliwa i procesu nakładania szkliwa na biskwit. Przygotowanie do wypału. Załadunek pieca.

DOCCeramika - scenariusz 8

 

 

Modelowanie 3D.

Rozpoczęcie modelowania płaskorzeźb z epoki Starożytnej Grecji. Przedstawienie metod tworzenia mozaiki w programie "SketchUp".

DOCModelowanie 3D - scenariusz 8

 

 

Wydruk 3D.

Drukowanie modeli z epoki Starożytnego Egiptu.

DOCWydruk 3D - scenariusz 8

 

 

Wersja XML