Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Pokaż jak LEADER zmienił twoje otoczenie”

DSC_0547-1.jpeg

 

W dniu 3 czerwca 2015r. w sołectwie Kadłub, został rozstrzygnięty konkurs pt:  „Pokaż jak LEADER zmienił twoje otoczenie”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Kraina św. Anny. Celem Konkursu było wyłonienie najciekawszych  projektów zrealizowanych przez Beneficjentów w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny – Osi 4 Leader, objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gminny Ośrodek Kultury do konkursu zgłosił trzy projekty. Dwa z nich zostały nagrodzone.

- III m-ce w kategorii projekty inwestycyjne  nagrodzony został projekt pt.  „Utworzenie pracowni  ceramicznej w jednej z sal Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim wraz z zakupem niezbędnego sprzętu oraz materiałów służących zrealizowaniu tej operacji.

- II m-ce w kategorii działania integracyjne i aktywizujące – promujące zasoby  projekt pt. „Kobieta Aktywna i Twórcza”.

 

Wersja XML