Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim

Szanowni Państwo, witamy na łamach naszego serwisu internetowego.

 

Jesteśmy instytucją kultury nastawioną na animację środowiska lokalnego i edukację kulturalną. Nasza wielokierunkowa działalność ma na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców i zaangażowanie ich do czynnego współuczestniczenia w kulturze.
Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę; rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych; tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; krzewienie folkloru i rękodzieła ludowego. Oferta nasza skierowana jest do wszystkich grup wiekowych. Wśród propozycji programowych można znaleźć zajęcia artystyczne oraz cykle warsztatowe.
Chcemy być placówką, która nie tylko umożliwia rozwój własnych umiejętności i pasji, ale jest miejscem spotkań twórczej samorealizacji i wzajemnej inspiracji. Dlatego też w poszukiwaniu nowego wizerunku, wypracowania misji i wizji przystąpiliśmy do programu Dom Kultury +, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury.
Kulturę gminną tworzą wszyscy jej mieszkańcy dlatego zachęcamy do udziału w organizowanych przez nas zajęciach i wydarzeniach, dzielenia się z nami pomysłami, a także przekazywania konstruktywnych uwag na temat naszej działalności. 
Dążymy by Gminny Ośrodek Kultury był miejscem gdzie mieszkańcy współpracują ze sobą, wzajemnie się wspierają, podejmują wspólne inicjatywy i mają wpływ na to co się w nim dzieje.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury

Wersja XML