Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Historia

Otwarcie obiektu, w którym dziś się znajdujemy nastąpiło 1 maja 1973 roku. Powstał on jako Zakładowy Dom Kultury przy Śląskich Zakładach Przemysłu Wapienniczego w Tarnowie Opolskim i na początek nosił nazwę: Dom Budowlanych "Relaks". Wkrótce jednak drugi człon tej nazwy uległ zatarciu, zaś obiekt nazwano Domem Kultury "Relaks". Pierwszym kierownikiem placówki była p.Irena Puzio.
Organizacja przestrzeni w budynku nie uległa od początku zbyt wielkim zmianom. Na parterze, w holu - który nazywamy "dużym" w odróżnieniu od "małego" stanowiącego foyer sali widowiskowej - mieściła się kiedyś szatnia, która po kilkuletniej przerwie wróciła na swoje miejsce. Pomieszczenia zajmowane dziś przez bibliotekę - były kawiarnią. Powierzchnia dzisiejszej biblioteki została nieco powiększona kosztem holu. Mały hol, po remoncie elewacji wschodniej przekształcono w salę ćwiczeń tanecznych. Na piętrze, w ciągu mieszczącym obecnie świetlicę, biura BOOS-u i gabinet dyrektora nie dokonano żadnych przeróbek, także w drugim ciągu pomieszczenia zmieniły jedynie swoje przeznaczenie.
W pierwszej dekadzie działalności w DK "Relaks" na jego terenie działały zespoły: - wokalno - muzyczny skupiający dorosłych - tańca nowoczesnego - recytatorski i wokalny - tworzone przez dzieci. - oraz kapela podwórkowa "Tarnowianie".
W pewnym okresie aktywnie działał młodzieżowy klub tańca towarzyskiego, a dziecięcy zespół tańca nowoczesnego przekształcił się w Zespół Muzyki i Ruchu "Bąble", zaś kółko recytatorskie ewoluowało w kierunku dziecięcego teatrzyku. Dość prężnie i długo utrzymywały się także sekcje: fotograficzna, modelarstwa lotniczego i tenisa stołowego. Okresowo, szczególnie na początku lat 80 - tych organizowano tu także szkolenie na prawo jazdy oraz kursy języka niemieckiego. Przez lata działało też kino. W Domu Kultury odbywały się także próby zakładowej orkiestry dętej. Wraz z Gminną Biblioteką Publiczną, która wprowadziła się do Domu Kultury w październiku 1973r. organizowano spotkania, prelekcje, wykłady, szkolenia i wystawy. Sala widowiskowa służyła także organizacji uroczystości państwowych, świąt resortowych i imprez okolicznościowych - zazwyczaj przy okazji akademii i wieczornic zapraszano zawodowy lub amatorski zespół czy też łączono go z pokazem filmowym.
Rozmach w działalności kulturalnej wyhamował w połowie lat 80. Od 1987 instytucja istniała, lecz brak środków oraz przemiany społeczno - polityczne w kraju odsunęły zainteresowanie sprawami kultury na dalszy plan. Uszczuplono znacznie obsadę kadrową i praktycznie zanikły systematyczne, zorganizowanie zajęcia.W Domu Kultury można było spotkać się z kolegami, pograć w tenisa, czasami posłuchać muzyki. Coraz rzadziej organizowano akademie, nie było występów artystycznych. Na przemian likwidowano i podejmowano na nowo próby uruchomienia kina.
W roku 1992 Dom Kultury "Relaks" został przejęty przez Urząd Gminy. Nowy zarządca stanął przed trudnym zadaniem reaktywowania planowej działalności oraz utrzymania właściwego stanu technicznego budynku, który po 20 latach działalności domagał się remontu.
Postanowiono ofertę przede wszystkim skierować do najmłodszych i dorastającej młodzieży. Stopniowo starano się skupić na zajęciach zorganizowanych coraz więcej dzieci. Powstały pierwsze zespoły taneczne, zaczęło działać kółko plastyczne, później powstał teatrzyk "Mikrus". Dom Kultury przejął funkcję koordynatora imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i rekreacyjnym na terenie gminy. W 1996 roku powstał Gminny Ośrodek Kultury, któremu oprócz placówki w Tarnowie - siedzibie Ośrodka - podlegały: Dom Kultury w Przyworach i świetlica wiejska w Raszowej. Później co roku przybywała ośrodkowi jedna placówka. Obecnie, oprócz wyżej wymienionych są to świetlice w: Nakle, Kątach Op., Kosorowicach, Miedzianej oraz punkt instruktorski w Walidrogach.

Wersja XML