Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Animatorzy zdobywają wiedzę

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka  

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Priorytetu I Dom Kultury+

Gdy Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim przystępował do Programu Dom Kultury+ zaprosił do współpracy nie tylko swoich pracowników, ale też licznych partnerów, przedstawicieli lokalnej społeczności, samorządowców, twórców i przedsiębiorców lokalnych. Po odbyciu pierwszych szkoleń i opracowaniu strategii gremium to stało się Grupą zarządzania strategicznego działaniem w ramach: Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej i Kultury w Gminie. Grupa, której członkowie na co dzień działają w mniejszych zespołach, po raz kolejny spotkała się w pełnym składzie, by poświęcić weekend 10-11 grudnia br. na szkolenie uzupełniające w ramach Priorytetu 1 Dom Kultury+. Szkolenie to, zostało sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury.
Dość obfity program szkoleniowy został ciekawie opracowany i w atrakcyjny sposób przedstawiony przez trenerkę Animacji Kultury, Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej - Jadwigę Olszowską-Urban. Podczas wykładów i ćwiczeń praktycznych uczestnicy poznali zasady budowania efektywnej grupy lokalnych animatorów kultury w oparciu o komunikację społeczną. Ponadto nie tylko zaznajomiono się z zasadami budowania zespołów, lecz także - dzięki przeprowadzeniu odpowiednich testów - każdy mógł rozpoznać swoje predyspozycje i określić swoje miejsce w takim zespole. Ostatni moduł szkolenia poświęcono pracy metodą projektów. Podsumowano i uzupełniono wiedzę posiadaną przez uczestników na ten temat, przedstawiono także materiały filmowe dokumentujące różnorodne projekty animujące życie kulturalne w większych i mniejszych miejscowościach.
Spotkanie zakończono po wstępnym omówieniu planów i zamierzeń na I półrocze następnego roku. Uczestnicy wyrazili zadowolenie z przebiegu szkolenia i zadeklarowali wzięcie udziału z kolejnych.

 

Animatorzy zdobywają wiedzę


 

 

Wersja XML