Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II POWIATOWY PRZEGLĄD GRUP ARTYSTYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU OPOLSKIEGO - SCENKI Z ŻYCIA ŚLĄSKIEJ WSI

Poszanowanie tradycji jest naszym obowiązkiem wobec przeszłych i przyszłych pokoleń. Wywiązanie z tego zadania spoczywa na wszystkich – organizatorach i twórcach kultury, samorządach i członkach społeczności. W powiecie opolskim jest wielu ludzi, którzy podejmują się tego zadania. Dzięki temu już po raz drugi w GOK-u odbył się Powiatowy Przegląd Grup Artystycznych Działających na Terenie Powiatu Opolskiego. W tym roku na scenie wystąpiły grupy obrzędowe prezentujące scenki z życia śląskiej wsi. Impreza została zorganizowana z inicjatywy Stowarzyszenia Fair Play w partnerstwie z tarnowskim ośrodkiem kultury. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowali Starosta Opolski Henryk Lakwa oraz Wójt Gminy Tarnów Opolski Krzysztof Mutz. Patronami medialnymi byli Tygodnik Ziemi Opolskiej i Radio Park. Projekt został współfinansowany ze środków Gminy Tarnów Opolski i Powiatu Opolskiego. 
Do przeglądu przystąpiło pięć zespołów, spośród których jury wyróżniło trzy: : Danieckie Śmatyrloki z Dańca, Gryfne Dziołski z Dębskiej Kuźni, Dzióbki z Biestrzynnika. Prócz prezentacji konkursowych widzowie mogli się spotkać z „Oblotaną babką” czyli prezentującą swój gwarowy monolog Ireną Zielonką, która opowiadała o swoich perypetiach związanych z lotem do Londynu i wiezioną przez siebie w prezencie „śklaną blumwazą”. 
Odczytanie protokołu jury i wręczanie nagród miało uroczystą oprawę. Ceremonii dokonali Krzysztof Wysdak, Członek Zarządu Powiatu Opolskiego, Florian Ciecior, Wójt Gminy Chrząstowice oraz Czesław Bargiel, Sekretarz Gminy Tarnów Opolski. Wszystkie grupy otrzymały puchar i pamiątkowy dyplom. 
Imprezę brawurowo poprowadziła Dominika Bassek w pięknym śląskim stroju. O klimatyczną scenografię (wnętrze chaty) zadbali pracownicy GOK.

1.jpeg
10.jpeg
11.jpeg
12.jpeg
2.jpeg
3.jpeg
4.jpeg
5.jpeg
6.jpeg
7.jpeg
8.jpeg
9.jpeg
KARTA ZGŁOSZENIA - Scenki z życia śląskiej wsi.rtf
REGULAMIN KONKURSU Scenki Śląskie (1).pdf
Scenki plakat.jpeg
 

Wersja XML