Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Festyn Gminny - Koło Tradycji"

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Gminny Ośrodek Kultury wraz z partnerami i przy udziale mieszkańców zorganizował dwudniową imprezę rekreacyjną "Festyn Gminny - Koło Tradycji". Organizując ją stworzył warunki realizacji celów LSR: "Rozwinięta Turystyka i Rekreacja w Krainie Św. Anny" oraz "Aktywne zintegrowane, edukujące się społeczeństwo informacyjne". Cele te zostały osiągnięte poprzez zorganizowanie "Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Wiatraki", występy lokalnych grup i zaproszenie zawodowych artystów. Tworząc tą spójną i bogatą ofertę rekreacyjną i turystyczną umożliwiliśmy wszystkim przybyłym na imprezę zapoznanie się z kulturalnym bogactwem regionu, pięknem i wartością dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Stało się to możliwe dzięki zorganizowaniu wystawy fotograficznej "Poznaj Krainę Św. Anny" oraz "Gmina Tarnów Opolski". Ponadto pragnąc zaktywizować dzieci i dorosłych, a jednocześnie ożywić tradycje rzemiosła artystycznego zorganizowano warsztaty rękodzielnicze: wikliniarskie, snycerskie, bibułkarskie, czerpania papieru, filcowania na mokro, plastyczne dla najmłodszych oraz toczenie na kole garncarskim.
Do Wiatraków zgłosiło się 25 zespołów folklorystycznych (ponad 300 osób). Dzięki udziałowi w imprezie ich członkowie mogli zaprezentować swoje osiągnięcia i skonfrontować je z twórczością innych zespołów. Udział wykonawców w różnym wieku miał oprócz walorów edukacyjnych także ogromne znaczenie dla kultywowania tradycji i tworzenia więzi międzypokoleniowych.
"Festyn Gminny - Koło Tradycji" ukazał, że potencjał folkloru i twórczości ludowej wciąż ma istotne znaczenie dla współczesnego życia mieszkańców obszarów wiejskich. Ważne jest również pokazanie współczesnego wymiaru folkloru i jego wartości kulturotwórczych i integracyjnych. Organizacja 2-dniowej imprezy rekreacyjnej podniosła jakość życia i zapewniła możliwość ciekawego wspólnego spędzania wolnego czasu społeczności lokalnej, a także przyjezdnym.

Kwota dofinansowania: 25000 zł

DOC"WIATRAKI" - protokół

 

"Festyn Gminny - Koło Tradycji"


 

 

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML