Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Święto Tarniny - Festyn Gminny" 2013

Brak opisu obrazka

W ramach operacji przy udziale partnerów została przeprowadzona impreza promocyjno – rekreacyjna integrująca społeczność lokalną z regionem LGD. Impreza pod nazwą "Święto Tarniny – Festyn Gminny" odbyła się w dniach 6-7.07.2013 roku w miejscowości Kosorowice. Podczas niej goście z bliska i z daleka zapoznali się z twórczością artystyczną, tradycjami rękodzielniczymi. Pogłębili wiedzę o wykorzystaniu miejscowych zasobów przyrodniczych – szczególnie tarniny.
Imprezę w sobotę rozpoczęła barwna "Tarninowa Parada", w której udział wzięli mieszkańcy gminy. Następnie pod biesiadnym namiotem swoje umiejętności zaprezentowały lokalne grupy i zespoły. Urządzona została ekspozycja poprojektowa – "Re-Animacja Rzemiosła". Tego dnia rozpoczęto promocję i popularyzację tarniny. O jej walorach użytkowych, kulinarnych i leczniczych przygotowano ulotkę, którą rozprowadzono wśród uczestników Święta. Na scenie swój koncert dał Mezo. Ten dzień zakończyła wspólna zabawa.
Drugiego dnia imprezy rozpoczął się pokaz kulinarny popularyzujący tarninę. Potrawy z wykorzystaniem przetworów i owoców tarniny gotował mistrz sztuki kulinarnej Piotr Kucharski. Gotowe dania degustowała publiczność. Tego dnia pod przewodnictwem zaproszonego gościa został rozstrzygnięty konkurs na „Tarninowe Specjały”. Aby umożliwić uczestnikom kontakt z różnymi stylami muzyki zaproszono znanych artystów. Na scenie wystąpił Jacek Kierok z zespołem, Tobi, Eleni.
Podczas dwudniowej imprezy uruchomione zostały stanowiska:
- warsztatowe: toczenie na kole garncarskim, bibułkarstwo, papierowa wiklina, malowanie na tkaninie, porcelanie,
- animacyjne: malowanie twarzy, gipsowych wylewek.
Operacja została szeroko rozpropagowana za pomocą ulotek, plakatów i spotu reklamowego w Radiu Opole.
Operacja przyczyniła się do polepszenia jakości życia i wzmocniła więź mieszkańców z miejscem zamieszkania, jego tradycjami i wartościami. Dzięki niej zwiększyło się zainteresowanie miejscowymi zasobami przyrodniczymi ich przetwarzaniem i wykorzystaniem.

Tarninowa Parada (film)

 

"Święto Tarniny - Festyn Gminny"


 

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML