Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

40-lecie Domu Kultury - "Qulturalnie i Sportowo w Tarnolandii"

„Qulturalnie i sportowo w Tarnolandii”

ue-flaga.jpeg leader-logo.jpeg kraina-logo.jpeg prow-logo.jpeg
Impreza "Qulturalnie i sportowo w Tarnolandii" otrzymała wsparcie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów.

Dwudniowa impreza pod nazwą "Qulturalnie i sportowo w Tarnolandii" została przygotowana i przeprowadzona przy udziale mieszkańców w dniach 25-26.05.2013 roku. W ramach operacji podjęte zostały przedsięwzięcia promocyjno – integracyjne poprzez organizację jubileuszu i imprezy sportowo – edukacyjnej angażującej mieszkańców w każdym wieku. Organizując ją stworzono warunki do lepszego wzajemnego poznania, wytworzenia więzi międzysąsiedzkich i międzypokoleniowych, do twórczej i sportowej aktywności.
W pierwszym dniu imprezy odbyła się gala z okazji 40-lecia Domu Kultury w Tarnowie Opolskim. Wystawiono okolicznościowe widowisko muzyczno – taneczne z udziałem lokalnych grup i zespołów. Gościem specjalnym uroczystości była Irena Santor z Czesławem Majewskim. W holu placówki odbyła się prezentacja multimedialna oraz wystawa dzieł lokalnych twórców. Z tej okazji wydano serię dwóch pocztówek okolicznościowych.
Drugiego dnia imprezy na placu w centrum wsi powstało sportowe miasteczko, w którym animatorzy prowadzili rozgrywki sportowe , gry indywidualne i zespołowe, wyścigi, konkursy i zabawy dla całych rodzin. W ofercie animacyjnej znalazły się działania tj. malowanie twarzy, balonowe zoo, puzzlowe konkursy. Rozstawiono stanowiska warsztatowe : tworzenie witraży, malowanie na tkanie, toczenie na kole garncarskim, eko – warsztaty, bibułkarstwo, malowanie gipsowych wylewek, portret. Na scenie swój program prezentowały zespoły taneczne i mażoretkowe, dzieci przedszkolne, szkolne i młodzież gimnazjalna, która wraz z opiekunką opracowała i wydrukowała śpiewniczek – biesiadniczek. Rozdano go wśród uczestników imprezy i zainicjowano wspólne wykonanie umieszczonych w nim utworów. Muzyczną podróżą z zespołem Karawana zakończono dwudniową imprezę.
Organizacja imprezy podniosła jakość życia i zapewniła możliwość ciekawego spędzenia czasu wolnego. Wspólna zabawa sprzyjała integracji i wzmocniła więź lokalnej społeczności z miejscem zamieszkania.

plakat40latfb.jpeg

Wersja XML